„Pro zajištění pestrosti podmínek pro rostliny a živočichy mají tůně různý tvar i velikost. Tůně významně pomáhají zlepšovat vodní režim ve svém okolí, což se projevilo v předchozích suchých letech,“ upřesňuje Vladislav Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Tůně přitahují živočichy vázané na vodu a vodní prostředí. Jedná se hlavně o obojživelníky, kteří v nich mají vhodné podmínky pro rozmnožování. Malé vodní plochy, které vznikly v přírodní rezervaci Březina nedaleko Milešovky nebo u Dobrné na Děčínsku, byly vybudovány konkrétně na podporu čolka velkého.

„Čolek velký patří mezi silně ohrožené druhy ocasatých obojživelníků. Je taky řazen mezi evropsky významné druhy chráněné v rámci soustavy Natura 2000. Tůně čolci využívají pro kladení vajíček. Také se v nich vyvíjí jejich larvy. Je proto velmi důležité, aby tůně zůstaly bez zarybnění,“ vysvětlil zoolog Martin Vlček z AOPK.

Tůně v krajině nepřináší užitek jen obojživelníkům. Příkladem může být obec Hlinná nedaleko Litoměřic. „Naše obec buduje ve spolupráci s odborníky na ochranu přírody tůně již několik let. Díky tůním výrazně ubyly problémy s vysycháním studní. V jejich okolí také lépe roste tráva, kterou mohou využívat zdejší zemědělci pro dobytek. V neposlední řadě také tůně zkrášlují krajinu v okolí obce,“ potvrdil starosta Hlinné Martin Ušala.