Člověk často zapomíná, že je součástí přírody, která mu poskytuje obživu i nezbytné surovinové zdroje. Na území České republiky je ke dnešnímu dni vyhlášeno dvacet šest chráněných krajinných oblastí o celkové rozloze více než milion hektarů.

České středohoří se rozkládá mezi Louny a Českou Lípou, a to zhruba osmdesát kilometrů severozápadně od Prahy po obou stranách dolního toku řeky Labe. Jejím cílem a posláním je uchovávat jedinečné přírodní hodnoty a krajinný ráz území i pro budoucí pokolení.

Jedinečnou podobu vtiskla CHKO třetihorní vulkanická aktivita, která tak vytvořila pozoruhodný, dynamický reliéf tvořený zvlněným pásmem kuželů a kup sopečných vyvřelin, jehož vrcholky jsou často posety ruinami středověkých panských sídel.

V rámci CHKO bylo navíc vyhlášeno čtyřicet tři maloplošných chráněných území. Jedná se totiž o lokality s dobře zachovanou stepní, skalní a lesní vegetací, nebo významnými geologickými objekty.

Projekt LIFEAktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří. Cílem je obnovit zhruba 277 hektarů teplomilných stanovišť realizací vhodných opatření a zvýšit tak počty jedinců u šesti druhů chráněných v rámci Evropské unie.

Součástí jsou také národní přírodní rezervace, mezi nimi jmenujme alespoň Lovoš, Milešovku (nejvyšší bod s nadmořskou výškou 837 metrů n. m.), Oblík, či Sedlo, osm národních přírodních památek, dvanáct přírodních rezervací a osmnáct přírodních památek.

Na návštěvu všech vám jeden den rozhodně nestačí. Díky specifickým přírodním podmínkám patří České středohoří k nejbohatším oblastem České republiky, co se týče množství druhů rostlin a živočichů.

„Za zmínku ale stojí teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí, na něž je vázán výskyt několika desítek chráněných druhů. Teplomilná stepní společenstva byla předmětem intenzivní ochrany v projektu LIFE + Stepi lounského středohoří a v současné době rovněž v projektu LIFE České středohoří,“ poukazuje na jedinečnost území Petr Kříž, ředitel regionálního pracoviště Správy chráněné krajinné oblasti.

Setkáte se tu i s kriticky nebo silně ohroženými druhy rakem kamenáčem, lososem, vydrou, syslem či endemickými (neboli vyskytujícími se jen na daném místě) druhy jeřábů. Ze vzácných rostlin pak jmenujme alespoň vysoký počet druhů z rodu kavyl, zvonovce liliolistého, koniklec otevřený a střevíčník pantoflíček.

Vhodné klimatické podmínky a přítomnost řeky Labe mají na svědomí také jeho brzké osídlování a kultivování člověkem. Od poloviny 19. století zde vyrostla řada drobných sídel s lidovou zástavbou, rozmohla se rovněž výsadba ovocných sadů. Není tedy divu, že se CHKO často přezdívá Zahrada Čech.

Unikátem je i kaňonovité údolí, kterým řeka Labe do Českého středohoří vstupuje. Hluboké zářezy říčního údolí s četnými meandry nesou od pradávna název Porta Bohemica Brána Čech. Nádhernou přírodní scenérií se můžete kochat z mnoha míst, doporučuje se zejména výhled od kostelíka v Dubicích na levém břehu Labe nebo z vrchu Kalvárie u Velkých Žernosek, tedy pravý břeh. Panoramata neberou konce, často zapomenete, že čas tak rychle ubíhá!

CHKO je protkána více než pěti sty kilometry značených turistických cest. K nejatraktivnějším a turisty také nejnavštěvovanějším částem patří okrsky Kostomlatského a Litoměřického středohoří. Oproti tomu v Ranském středohoří se nachází jediná modrá trasa vedoucí z Loun přes Ranou k Mostu.

Na zdatné chodce čeká zejména nejvyšší bod Českého středohoří, Milešovka (837 metrů) mohutný izolovaný kužel sopečného původu, jenž ční nad okolní krajinou. Výlez na vrchol se doporučuje buď po modré turistické značce z obce Velemín, po červené z obce Milešov nebo z obce Bořislav po žluté a červené. Výstup vás odmění úchvatnou meteorologickou observatoří s vyhlídkovým ochozem, odkud je za hezkého počasí nádherně vidět okolní krajinu.

A to není rozhodně vše. Na vaši návštěvu čekají i další turistické cíle: dvanáctimetrový vodopád Vaňov na Podlešínském potoce, zalesněný dvojvrchol Velký a Malý Lovoš s turistickou chatou a vyhlídkovou terasou, jedinečný kopecl Boreč s proslulými výrony teplého a vlhkého vzduchu v zimním období, Bobří soutěska s vodopádem, Panská skála s tzv. čedičovými „čertovými“ varhany s malebným jezírkem.

Největší menhir v Čechách„Kamenný pastýř“ tři a půl metru vysoký červenohnědý pískovec stojící nedaleko vesnice Klobuky je považován za skutečný pravěký menhir. V okolí obce byly odkryty keltské hroby, takže se mnozí lidé domnívají, že obrovský menhir vztyčili právě Keltové.

A nenechte si ujít ani prohlídku mnoha místních majestátních historických památek hradů Hazmburk, Sukoslav, Panna, Skalka, Košťálov, Oltářík nebo Kamýk. I přírodních lákadel je všude dost, stačí si jen vybrat a vyrazit na cestu za poznáním.

Přírodní osvěta

Během roku pořádá Správa CHKO celou řadu zajímavých akcí pro veřejnost. Z komentovaných procházek s průvodcem, besed pro děti, přednášek pro dospělé či akcí pro rodiny s dětmi si vybere každý. A tradičně se zapojují i do oslav Dne Země, jež se koná v Děčíně.

Společně s kolegy z národního parku České Švýcarsko, dobrovolnými strážci přírody a dalšími partnery rovněž připravují akci pro děti MŠ a ZŠ. Největším projektem jsou ale pravidelné Slavnosti stepí na Rané. Ale ani na podzim CHKO nezahálí!

„V sobotu osmého září chystáme ve spolupráci s obcí Hlinná popularizační akci pro rodiny s dětmi Slavnosti pastvin. Všichni jste srdečně vítáni,“ láká k účasti na jedinečné akci Kříž.

Ať už malí, či dospělí turisté, každý z nás se může podílet na dobré věci. K ochraně přírody přispějeme nejen vhodným a ohleduplným chováním během výletů do okolí, ale především ve svém běžném, každodenním životě.