Projekt je zařazen do kampaně Evropa mladýma očima, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu aktivit mladých lidí v rámci českého předsednictví v Radě EU.

První z plánovaných besed se uskutečnila ve čtvrtek v sále Knihovny Karla Hynka Máchy. Beseda byla zaměřena na téma Evropa dnes aneb české předsednictví. Pozvání do Litoměřic přijala Ivana Jemelková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky.

V Litoměřicích proběhne koncem dubna jedno z neformálních zasedání ministrů EU, začátkem června poté volby do Evropského parlamentu. Cílem projektu je tak poskytnout široké veřejnosti z Litoměřic možnosti dozvědět se více o fungování Evropské unie a českého předsednictví.

Dále pak o různých názorových proudech na evropskou integraci a zároveň zajistit i prostor k diskuzi s odborníky, politiky a úředníky.

Další tři plánované besedy v období březen až červen se poté zaměří na aktuální dění v regionu Litoměřicka a jeho spolupráci s EU. V následujících besedách bude především vedena polemika nad různými názorovými proudy u nás i v Evropě. Snahou besed je přiblížit Evropskou unii občanům.

PODROBNÁ POPISKA K FOTOGRAFII. První z debat s veřejností na téma předsednictví České republiky Evropské unii se uskutečnila ve čtvrtek v podvečer v sále Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Pozvání do Litoměřic přijala Ivana Jemelková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky, vedoucí evropského programu a koordinátorka „watchdogového“ portálu predsednictvi.cz. Ta nejprve přiblížila charakteristiky českého předsednictví, kauzy a pohledy ze zahraničí. Pak dostali prostor pro diskuzi účastníci podvečera. Občané zde měli příležitost položit otázky ohledně České republiky a Evropské unie.

(chl)