Výsledkem je nerovnováha na trhu práce, který v současné době postrádá množství kvalifikovaných dělníků. Podle statistiky Úřadu práce v Litoměřicích chybějí na Litoměřicku především zámečníci, stavební dělníci a zedníci, kuchaři, provozní elektrikáři, truhláři, řidiči. Odborné školy a učiliště však mají potíže naplnit třídy v málo žádaných oborech.

Sedm let bez učně

„Nemáme žádné kvalifikované zájemce. Školy snad zámečníky a opraváře vůbec neučí. Už asi šest nebo sedm let jsme neměli žádného učně,“ říká Ladislav Bohuslav z firmy LANA v Litoměřicích. Chybu vidí především na straně školství, které nereaguje na potřeby firem.

Podobně vnímá situaci i majitel stavební firmy Renesance Jaromír Křivohlavý. „Mladí zedníci vůbec nejsou. Již dneska pociťujeme velký problém v tom, sehnat kvalifikovaného člověka. Vzdělávání by fungovalo, ale není o ně zájem, protože zedničina byla, je a bude dřina. Zednické učně jsem měl před patnácti lety, v současné době mívám na praxi jen žáky ze stavební průmyslovky,“ popisuje situaci.

Zedník, instalatér

Hlavní chyba není zřejmě v kvalitě a dostupnosti vyučování, ale v nezájmu o neatraktivní obory. „V posledních letech se nám naprosto nedaří naplnit kapacitu tříd učebních oborů Zedník, Instalatér a Prodavač. Řadu učebních oborů jsme museli uzavřít pro naprostý nezájem. Například Malíř, Krejčí a Švadlena,“ říká ředitel ISŠ v Litoměřicích Roman Hudec.

Podle něj početnost tříd nelze přizpůsobit požadavkům trhu práce. „Jsme nuceni přizpůsobit se požadavkům žáků a jejich rodičů. Pokud by naše nabídka oborů neodpovídala potřebám uchazečů, ale jen potřebám úřadu práce, byla by škola poloprázdná,“ vysvětluje dále.

Potíže s nenaplněnými třídami mají i na SOŠ a SOU Roudnice nad Labem. „Nejenom na naší škole přetrvává zájem o maturitní obory. Na ty se nám každoročně hlásí více žáků, než kolik jich můžeme přijmout. Z učebních oborů je stále zájem o automechanika. Malý zájem je o obor obráběč kovů a slévač,“ říká ředitelka školy Helena Všetečková.

Jak dále upřesnila, SOŠ a SOU Roudnice n. L. se požadavkům trhu práce snaží přizpůsobit. „Naším cílem je, aby se všichni absolventi uplatnili na trhu práce. Konkrétně jsme navýšili počet žáků v oborech Instalatér a Zedník a z nich jsme vytvořili jednu třídu, kterou dělíme na odborné předměty a odborný výcvik,“ vysvětluje Helena Všetečková.

Motivace

Škola se také snaží motivovat uchazeče, aby se hlásili na dosud neoblíbené obory. Je nositelem projektu Ústeckého kraje „Řemesla“, který již na základní škole orientuje žáky k výběru technických a řemeslných oborů.

„V rámci našeho okresu je do tohoto projektu zapojeno 8 základních škol spolu s výchovnými poradci. Pro žáky ZŠ pořádáme ukázkové dny ve školách, exkurze ve firmách a besedy. O všechny aktivity projektu je velký zájem,“ upřesnila Helena Všetečková. Kromě toho je škola partnerem projektu Kariéra, který se rovněž zabývá poradenstvím pro žáky, jak pokračovat po základní a střední škole.

Kvalita vzdělávání

Střední odborné školy a učiliště se snaží nasměrovat žáky, aby měli po ukončení studia možnost uplatnění. „Důraz klademe na kvalitu vzdělávání. Žáci u nás absolvují odborné kurzy, semináře, praxe, exkurze a další vzdělávací aktivity. Zaměstnavatelé, se kterými spolupracujeme, si často šikovné žáky vytipují a nabídnou jim pozdější zaměstnání. V oboru hotelnictví máme, jako jedna z mála škol v ČR, vlastní školní hotel Roosevelt,“ říká ředitel ISŠ Litoměřice Roman Hudec.

Síť spolupracujících podniků má i SOŠ a SOU Roudnice n. L. „Na školu docházejí nejen pracovníci ze smluvních firem, ale i další zaměstnavatelé s nabídkou uplatnění. Výsledkem je, že všichni absolventi řemeslných oborů slyší vyšší nabídku než je počet absolventů,“ uzavírá ředitelka školy Helena Všetečková.