„Krajský soud potvrdil rozhodnutí našeho úřadu,“ sdělila Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje. V jiném řízení, a to o dodatečném povolení stavby, soud ještě nerozhodl.

Podle úředníků se nemělo na orné půdě v ochranném pásmu Dolního Poohří kopnout do země bez povolení odboru životního prostředí roudnické radnice. Přesto dům stojí. Na stavebním úřadu v Libochovicích vydali nesouhlasné stanovisko k dodatečnému povolení stavby, o které investoři požádali. Nadřazený krajský úřad (KÚ) potvrdil, že postupovali správně. Brůnové advokátka to ale zažalovala. V tomto řízení ještě rozhodnuto není.

Na stavebním úřadu v Libochovicích, kde by případně nařizovali demolici černé stavby v katastru Budyně nad Ohří, jsou po prvním rozhodnutí krajského soudu zatím opatrní na silná slova. A vyčkávají na rozsudek v druhém řízení. Pokud by soud rozhodl v prospěch krajského úřadu a rozhodnutí by nabylo právní moci, obnovili by podle vedoucího zdejšího stavebního úřadu Dušana Osleje přerušené řízení o odstranění stavby.

V této druhé a zatím nerozsouzené žalobě se Brůnové právní zástupkyně nepokouší krajský soud přesvědčit, že má černá stavba v Budyni nárok na existenci. Advokátka pouze argumentuje, že žalobkyně dodávala k řízení požadované podklady ve lhůtě a neobstruovala ani nejednala účelově. „Žalobkyně má za to, že došlo k porušení jejích práv,“ tvrdí advokátka.