Masopust je prastarý svátek, který se v Čechách slaví po staletí, byť se některé zvyky vytrácejí nebo nabývají nových podob. V tradičním kalendáři začíná masopustní období už svátkem Tří králů a pokračuje až do Popeleční středy, kterou začíná 40 dní půstu před Velikonocemi.

Toto období bylo ve znamení zábavy, plesů a bujarého veselí a vrcholilo posledním dnem závěru masopustu, o masopustním úterý, kdy procházely vesnicemi i městečky reje maškar.

Roudnický masopust je široce pojatá celoměstská akce, organizovaná Kulturními zařízeními Města Roudnice nad Labem, centrem Hláska, klášterem, Domem dětí a mládeže Trend, Základní uměleckou školou a dalšími účastníky. Všichni si již několik týdnů před tím připravovali své masky, aby se zapojili do jednoho ze dvou velkých průvodů procházejících městem.

„Setkání průvodů se očekává v 16 hodin na Husově náměstí. Po dobytí tamní husitské fary a se rej masek přesune před městskou radnici, kde jej čeká nelehký úkol odhalit v pečlivě připravených maskách představitele města a vyjednat s nimi podmínky, za kterých se dočasně vzdají svých klíčů od města," prozradila Marie Imbrová, ředitelka Kulturních zařízení Města Roudnice nad Labem.

S dobrou náladou se pak všichni účastníci přesunou na Karlovo náměstí, kde po defilé masek a představení kejklířů zahraje orchestr Vlastimila Jurčíka. Na místě nebude chybět ochutnávka tradičních masopustních pochutin.

„Pro děti, které si včas nepřipravily masku, bude od 14 hodin připravena v prostorách Knihovny Ervína Špindlera služba líčení. Ve stejnou dobu zahájí dobrovolníci v klášteře masopustní jarmark," doplnila Marie Imbrová.