Pro ty, kteří se je rozhodli řešit, je připravené roudnické centrum pro rodiny Matýsek. Toto zařízení totiž od ledna 2013 poskytuje nové služby. Pomáhá tak rodinám řešit zdánlivě bezvýchodné situace. K těmto účelům teď  získalo nové prostory – byt o velikosti 1+1.

„Prostory nám do užívání propůjčily fyzické osoby – Hana Blažková a Petr Blažek. Jsme za to velice vděční,"  uvedla ředitelka centra Iveta Fidlerová.

Nové prostory pro poskytování konzultací uvítalo centrum z důvodů etických i kapacitních. „Budeme zde nadále poskytovat terapeutickou pomoc, a to zdarma. Snažíme se otevírat cestu k novým pohledům na problém a k novým způsobům řešení. Nabízíme klidné, bezpečné prostředí pro sdílení problémů, naslouchání a odbornou pomoc," vysvětlila ředitelka.

V centru Matýsek od ledna proběhlo 49 konzultací či terapeutických sezení s rodiči 
a dětmi. Novinkou je založení podpůrné terapeutické skupiny dětí s výchovnými problémy v rodině a ve škole.