Jak přibližuje její vedoucí Petra Smetanová, děti s psychickými problémy sem přicházejí v doprovodu své rodiny na doporučení psychiatra či psychologa. „Naše cílová skupina jsou děti od 7 do 18 let. Nejvíce klientů ale v současné době máme ve věku od 14 do 15 let. Je to období, kdy dospívající hledají sami sebe a často se u nich vlivem různého napětí a stresu mohou objevit psychické problémy,“ popisuje Smetanová.

Posláním centra je poskytnout komplexní a včasnou pomoc dětem a mládeži s rizikem vzniku duševního onemocnění nebo s již rozvinutým duševním onemocněním. Služba má formu podpůrné socioterapie a funguje jako doplněk léčby. Přispět má i ke snížení počtu a délky hospitalizací v psychiatrických nemocnicích. „Naším úkolem je dělat průvodce tím onemocněním, kdy máme samozřejmě větší časové možnosti než samotný lékař. Zaměřujeme se především na práci s dítětem. Nevynecháváme ale ani tu s celou rodinou, aby se v těch problémech zorientovala a naučila se o nich komunikovat,“ vysvětluje Smetanová.

Degustační večery pořádané Střední školou pedagogickou, hotelnictví a služeb jsou po covidové pauze zpět. První z nich se konal na lodi Florentina, která kotví na přístavišti pod Tyršovým mostem.
FOTO: Studenti z Litoměřic připravili jarní menu na palubě Florentiny

Stávající klienti centra jsou z velké části z okolí Litoměřic, další hlavně z Roudnice nad Labem a Libochovic. Mezi problémy, které jim sociální pracovníci pomáhají překonat, patří podle Smetanové nejčastěji úzkosti, deprese, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a další. Zatímco u dívek tvoří nejčastější věkový průměr 14 až 15 let, u chlapců je to 10 až 12 let. U kluků v tomto věku jde zejména o problémy s chováním, například ADHD spojené s poruchou pozornosti či hyperaktivitou a agresivita.

Vedoucí centra Robert Krejčí připomněl, že kromě socioterapie, kdy pracovníci s dětmi a jejich rodinami už nastalé problémy řeší, je důležitá snaha působit zároveň v oblasti prevence a problémům předejít. „V případě, že ze strany rodičů či pediatrů vznikne podezření, že by mohlo k nějakému duševnímu onemocnění v budoucnu u dítěte dojít, je na místě to řešit včas. Lze pak udělat mnohem víc než až poté, co nemoc skutečně vypukne,“ upozorňuje Krejčí s tím, že řadu psychických problémů, se kterými se děti a dospívající nyní potýkají, prohloubila a zhoršila situace spojená s pandemií koronaviru. „Děti byly během covidu vytrženy z běžného života. Mnohonásobně narostl počet těch, které se pokusí o sebevraždu, což může být jeden z důsledků té covidové situace,“ doplňuje Smetanová.

Litoměřičtí skauti připravují ubytovnu pro několik rodin z Ukrajiny
Ve skautské základně na Mentaurově najdou zázemí uprchlíci z Ukrajiny

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině nabídlo terezínské centrum pomoc zpracovat traumatické zážitky i dětem a rodičům z řad uprchlíků. K dispozici tu pro tyto účely mají i překladatele. „Zatím jsme tu měli jednoho chlapce z Kyjeva, který byl svědkem dopadu bomby na jeho město a nedokázal se s tím vyrovnat. Poskytli jsme tu mu krizovou intervenci a pomohli mu jeho negativní zážitek zpracovat,“ vylíčil Krejčí.

Služby Centra duševního zdraví v Terezíně jsou poskytovány bezplatně. Na Litoměřicku se jedná o první takové centrum pro děti a mládež. Podobná zařízení v okrese fungují také pro dospělé a seniory. Dospělí mohou využít služeb organizace Fokus Labe v ulici Velká Krajská, senioři pak Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko v Žernosecké ulici v Litoměřicích.