„Silný zápach, který se během teplých letních nocí šíří Lovosicemi mě obtěžuje. Domnívám se, že ho způsobuje spalování ostravských kalů v čížkovické cementárně,“ napsala redakci Jana Veletová z Lovosic.

Lovosičanka, která bydlí nedaleko Besedy popisuje, že opakovaný zápach silně připomíná pálení pneumatik, ropy nebo kabelů.

„Pokud by se to vyskytovalo jednou za čas, tak bych věřila, že si nějaký dobrák potřeboval zlikvidovat osobní skládku, ale tohle se opravdu děje v pravidelných intervalech od 22 do 6 hodin do rána,“ popsala Jana Veletová.

Naposledy byl podle jejích slov, zápach cítit na přelomu července a srpna. Mluvčí společnosti Lafarge, která cementárnu vlastní, Milena Hucanová však její domněnky vyvrací.

„Naše technologie je v provozu 24 hodin denně a palivová směs, jejíž součástí je i Geobal, je celých 24 hodin 7 dní v týdnu stejná. Na konci naší technologie je vyrobený cement požadované kvality a nároky na kvalitu jsou stejné ve dne i v noci. Proto i paliva jsou celých 24 hodin stejná. To znamená, pokud by zápach pocházel z komína cementárny, byl by cítit i ve dne,“ oponuje Hucanová.

To, že by zápach připomínající pálení gumy pocházel z Lafarge, popírá i procesní inženýr cementárny Jiří Brokl.

„V cementárně nedokážeme vyrobit „zápach pálené gumy“. To je zcela v rozporu s fyzikálními zákony,“ uvedl Brokl a vysvětlil, že takový zápach se objevuje v případě, kdy se spaluje za nízkých teplot nebo nepřístupu vzduchu.

„V cementářské peci je vždy teplota mnohonásobně vyšší, mezi 1500 až 2000 stupni Celsia. Navíc je tam vždy nadbytek vzduchu. Vychází to z toho, že vyrábíme cement. Při nižších teplotách nebo za nepřístupu vzduchu cement prostě vyrobit nejde,“ dodal Brokl.

Podle odborníků se neshodují ani uvedené časy, kdy měl být zápach v Lovosicích cítit.

„Naposledy byl zápach cítit 31. července a 1. srpna. Minulý týden, vzhledem k deštivému počasí byl téměř klid, ale týden před tím od 18. do 21. července to bylo stejné,“ zaznamenala Jana Veletová.

„Ve všech třech uvedených časových úsecích foukal vítr směrem od severu na jih. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav v Litoměřicích. Vítr tedy foukal směrem od Lovosic k cementárně,“ poznamenal Jiří Brok s tím, že zdroj zápachu se patrně nachází severně od místa, kde je cítit.

Vedoucí lovosického odboru životního prostředí Vojtěch Hamerník netuší, co by nepříjemný zápach, který obyvatelku Lovosic tolik trápí, mohlo způsobovat. Přiklání se k variantě, že za ním může být spíše jednotlivec.

„Domnívám se, že pokud by byl zápach opravdu závažný, obrátilo by se nás více obyvatel. To se ale dosud nestalo a nikdo jiný si na podobný zápach nestěžoval,“ řekl Hamerník.

Upravené kaly z ostravských lagun se v čížkovické cementárně spalují od března roku 2012. Proti spalovaní vzniklo už v roce 2011 několik petic. Desítky lidí se účastnily i protestu, který pořádala iniciativa Občané proti kalům přímo u cementárny.