Podle vyjádření inspekce je částka vzhledem k době trvání protiprávního stavu i vlivu zdroje na kvalitu ovzduší přiměřená. Dosáhnout však mohla až výše dvou milionů korun.

„Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že zařízení původně neurčené ke spalování odpadu provozovatel k tomuto účelu používá. Podle zjištění inspekce je vliv na kvalitu ovzduší významný. Roční emise organických látek dosáhly v předloňském roce 24 tun,“ vysvětlil Oldřich Janeba z České inspekce životního prostředí.

Proti udělení pokuty se Lafarge Cement nejprve odvolala k ministerstvu životního prostředí. To však odvolání zamítlo a potvrdilo pokutu v plné výši. Podle mluvčí společnosti Lafarge Cement Lucie Frankové byla pokuta cementárnou uhrazena na konci minulého týdne. „Vzniklou škodu se pokusíme přenést na dodavatele zařízení, které nepracovalo tak, jak mělo,“ upřesnila Lucie Franková.

K přerušení měření emisí došlo v polovině roku 2007. „V době od 20. července do 24. září 2007 bylo zařízení pro kontinuální měření emisí celkového organického uhlíku (TOC), analyzátor Fidamat, mimo provoz z důvodů závažné poruchy, která byla řešena formou záruční opravy,“ přiznává Lucie Franková.

Cementárna se podle ní snažila dobu záruční opravy maximálně zkrátit. Poškozené zařízení je však natolik specifickým technologickým prvkem, že doba opravy trvala uvedenou dobu.

Zařízení za miliony

„Analyzátor Fidamat pro měření emisí TOC je tak specifický a drahý, že není pro servisní firmy možné držet jeden analyzátor skladem pro případ poruchy a výměnu nebo zapůjčení jiného zařízení. Hodnota tohoto zařízení se pohybuje v řádech jednotek milionů korun,“ říká Lucie Franková.

Už se to nestane

Jak dále ujistila, tato situace, ke které nikdy dříve v čížkovické cementárně nedošlo, by se v budoucnu neměla opakovat. Lafarge Cement se totiž rozhodla investovat do náhradního zařízení pro měření emisí.

„Cena tohoto zařízení se pohybuje okolo jednoho milionu korun. Použili bychom jej v případě poruchy kontinuálního emisního monitoringu, tak aby se podobná situace neopakovala,“ dodala na závěr mluvčí.