Na cedulích je uveden i kontakt na místní infocentrum. Místa osazení jsou v ulicích Žižkova, Terezínská, Kratochvílova, Chvalínská, Chelčického, 9. května a u mostu Ervína Špindlera.