Vytvořeny byly v souladu s novým grafickým vizuálem, který město s příchodem roku 2020 postupně propisuje do života Litoměřic. Již nyní je možné vídat nové logo na autobusech městské dopravy, bannerech, plakátech, letácích či propagačních materiálech, jež je možné zakoupit v informačním centru na Mírovém náměstí.

Postupně dojde k celé řadě změn, včetně značení městských budov, venkovního orientačního systému a podobně. Nový grafický vizuál promlouvá kombinací barev modré a okrové. Smyslem jeho implementace je sjednotit prezentaci Litoměřic směrem k obyvatelům i turistům. 

(mb)