Samotné zatmění začíná v 11.11 hodin, kdy se zprava začne do slunečního kotouče zakusovat Měsíc. Zatmění končí kolem 13.30, nejvýraznější bude kolem 12.15. Do roku 2030 bude možné sledovat dalších pět zatmění Slunce různé intenzity.

Pro zatmění Slunce musí nastat astronomická situace, kdy se mezi pozorovatele na Zemi a Slunce dostane náš vesmírný souputník. "Protože Měsíc obíhá naši planetu po dráze mírně odkloněné od roviny zemské dráhy (ta odchylka je asi 5°), častěji Měsíc v novu sluneční disk na denním nebi mine a k žádnému zatmění nedojde. Jen zhruba jednou za půl roku se Měsíc v novu dostane na své dráze velmi blízko pomyslné přímky mezi Zemí a Sluncem a někteří lidé na Zemi tak mohou pozorovat kýžený úkaz," píše server astronovinky.eu.

Částečně zatmělý měsíc krátce před západem.
FOTO: Podívejte se na "květinový" úplněk s částečným zatměním Měsíce

Podívat se přímo do slunce bez dostatečné ochrany může mít za následek trvalé poškození zraku. Jako ochrana může posloužit svářečský filtr stupně 13 a více, starý osvícený fotografický negativ, filtr koupený na hvězdárně nebo vnitřek staré počítačové diskety, konkrétně magnetový kotouč.

Nejbližší úplné zatmění Slunce pozorovatelné z našeho území bude 7. října roku 2135. Téměř úplné zatmění si však lidé v tuzemsku pamatují z léta roku 1999, tehdy dosahovalo zakrytí Slunce pozorovatelné z území Česka až 98 procent.