Hůře však dopadl test na návykové a psychotropní látky, který byl pozitivní. Dalším zjištěním policistů byla skutečnost, že mladý muž má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel a registrační značky nepatří na uvedené vozidlo, které je navíc trvale vyřazeno z provozu.

Řidič nepředložil ani doklad o zákonném pojištění vozidla a navíc se odmítl na výzvu policistů podrobit odběru biologického materiálu. Poté již následoval policisty na služebnu, kde mu bylo sděleno podezření pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Dalším jednáním podezřelého se bude dále ve správním řízení zabývat příslušný úřad.