Její pořadatelé sem opět přesunuli děj pomyslných středověkých Burgundských válek. Řinčení chladných zbraní opět spojí romantický příběh s válečným obdobím konce 15. století. Příznivci historie, šermířských šarvátek a divadelních scének si i tentokrát přijdou na své. Nebyli zklamáni ani ti, kteří přišli na předchozí ročníky, kdy jednou pršelo, loni neuvěřitelně pálilo slunce.

Loni přes 150 účinkujících při tak těžkých podmínkách předvedlo na hradbách a pod nimi neuvěřitelné výkony při dobývacích a obranných akcích. Téměř 500 diváků je za to odměnilo bouřlivým potleskem a vynutilo si opakování některých scének.

„Do dramatického programu se letos opět zapojí celá řada skupin a projektů z Česka a zahraničí, loni tu byli přátelé ze Slovenska, Německa a Francie. Samotná bitva na hradbách začíná v 16 hodin, ale návštěvníci si můžou už od 10 hodin prohlédnout areál vodního hradu, ve kterém na ně čeká doprovodný program, souboje, živá dobová hudba, tance burgundské šlechty, divadlo, pestré tržiště a pro děti stezka se soutěžemi. Otevřena bude opět zbrojnice," říká Václav Korolus z pořádající švýcarské pěchoty Fähnlein Rattenschwanz 1476.

Ta akci pořádá s městem Budyně nad Ohří a nadací Historické a kulturní dědictví regionu města Budyně nad Ohří.

Prozradit můžeme i něco z děje bitvy. Představuje různé charakterové vlastnosti. K těm váhavým patří Jan z Vaumarcus, pán hradu u Neuchâtelského jezera, na cestě k městu Grandson.

„Těžko se mu divit: chtěl žít v klidu, ale to v roce 1474, kdy právě začínala válka mezi Švýcary a Burgunďany, prostě nebylo možné. Musel si vybrat, na kterou stranu se přikloní. Jako vazal hraběte z Neuchâtelu měl stát na straně Švýcarů, ale … doba byla nejistá, posádka jeho hradu malá a burgundský vévoda Karel Smělý byl tak mocný! Tak proč stát na straně poražených?"

Tolik uslyší na úvod hodinového programu návštěvníci letošní bitvy v Budyni.