Nemovitost byla nejprve bezúplatně nabídnuta městu, ale to o ni nemělo zájem. Bylo tedy rozhodnuto o prodeji pozemku formou výběrového řízení s aukcí. V té o nemovitost projevili zájem dva účastníci. Minimální vyhlašovaná kupní cena zněla na 164 110 Kč. Cena nabízená oběma zájemci v písemné podobě byla 165 000 Kč.

Následné aukce se zúčastnil pouze jeden ze zájemců, který pozemek se stavbou nakonec zakoupil za 167 000 Kč.