„Je to ve fázi záměr, idea, představa," konstatovala Jana Hejdová z lovosického městského úřadu. „Radní o tom debatovali, hledá se řešení. To bude práce najaté firmy, která se bude zabývat komplexní dopravní situaci v Lovosicích a zjišťovat, jaký by uzavření silnice mělo dopad na celé centrum města."

„Proběhne správní řízení, budou se tím zabývat dotčené orgány, má to svůj vývoj. Případné uzavření ulice by bylo až tak za půl roku," uvedla Jana Hejdová. Ta podotkla, že kromě radních se záměr probíral i na nedávném zastupitelstvu města. „Nehlasovalo se, nevzniklo žádné usnesení."

Záměr uzavřít ulici se nelíbí opozici ani prodejcům. Navíc v místech případné budoucí uzavírky je momentálně parkoviště s parkovacím automatem.

Změna by proběhla v souvislosti s dostavbou parku, která by měla být dokončena letos na jaře. Krátký úsek ulice byl nově vydlážděn a propojuje náměstí s parkem.

BUDE UZAVŘENA? Spojka mezi ulicemi Osvoboditelů a Zámecká by mohla být uzavřena pro auta, aby vznikla pěší zóna mezi Václavským náměstím a nově rekonstruovaným parkem. O záměru debatují lovosičtí radní.