„V této lokalitě je v šuplíku připravena lávka, ale realizace je v nedohlednu," konstatoval litoměřický místostarosta Václav Červín, který má v gesci územní plán. „Navíc nyní, pokud bude stanovena aktivní záplavová zóna i v Povodí Labe v podobném duchu jako v případě Povodí Ohře, tak se dostaneme do situace, kdy se v této oblasti už nic nezrealizuje. Nyní jsme ve vakuu, že ani nevíme, co a jak bude."

Slavoj Litoměřice chtěl pozemky získat s tím, že na nich zřídí další sportovní centrum. „V souvislosti s tím jsme oprášili studii na přemostění a v rámci územního plánování je počítáno tuto zónu využít trochu jinak, než má nyní v úmyslu Slavoj Litoměřice," uvedl Václav Červín. „Nepočítáme s tím, že by se nyní lávka vybudovala. Odbor územního rozvoje dal negativní rozhodnutí k převodu pozemků z důvodu, že pozemky jsou určeny pro vybudování lávky. Ale majetek města a další odbory úřadu daly záměru zelenou s tím, že v současné a v blízké době jiné využití tohoto pozemku není."

Podle Václava Červína již dříve město chtělo nové přemostění vybudovat. „Ale dotaci jsme nakonec kvůli odvolání jednoho ekologického aktivisty nedostali. Všechno jsme měli připraveno k podání žádosti o dotaci a poslední možný den přišlo odvolání. Protože jsme dotaci nemohli získat, bez ní jsme mostek nepostavili," upřesnil.

Místostarosta podotkl, že město by lokalitu chtělo vylepšit. „Chceme vyřešit vhodnější přemostění na koupaliště, neboť současné přemostění není zcela ideální. Z obou stran se hromadí odpadky, naplavuje se nepořádek a bláto," řekl Václav Červín.

Pozemky na Písečném ostrově nadále zůstanou města, bude zachována i současná podoba lokality. „S ohledem na to, že nové přemostění je nutné, nesouhlasí komise s předáním pozemku, který by byl částečně využit k vybudování tohoto díla, Slavoji Litoměřice," stojí v zápise z komise města územního rozvoje.