Mezi dominanty patří tvrz označovaná také jako zámek, která se vyjímá na vyvýšenině nad centrem městečka. Postavená byla na začátku patnáctého století, ale současná podoba pochází z období po roce 1880.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkPamátka je v současné době v majetku městyse a konají se tu různé společenské a kulturní akce. V letní sezoně nebo po telefonické dohodě je k prohlídkám zpřístupněná také veřejnosti.

Pod tvrzí zaujme fasádou zdobenou sgrafitovými psaníčky Vodní mlýn z konce 16. století, později přestavěný na malou vodní elektrárnu. Nyní tu sídlí archiv Českého hydrometeorologického ústavu, kde jsou uložena napozorovaná meteorologická data od roku 1875.

Na Palackého náměstí upoutá pozornost socha svatého Jana Nepomuckého umístněná na podstavci s letopočtem 1726. Státem chráněnou památkou v městysi se zhruba 14 tisíci obyvateli je také kostel svatého Gotharda. Původní románský svatostánek ze 13. století byl ve 14. a následně i v 16. století přestavěn.

Na silnici spojující Brozany a nedaleké Doksany stojí přes řeku Ohři obloukový železobetonový most z roku 1928. Je stále původní včetně dobových kandelábrů.