Brozanští, rodáci a jejich přátelé můžou od pátku 17. června do neděle navštívit řadu akcí připomínajících toto výročí.

V pátek od 17 hodin proběhne v sále bývalého kina akademie dětí ze základní a mateřské školy, vyhodnocení výtvarné soutěže a představení knihy Historie Brozan, kterou sestavil současný kronikář městyse Jiří Jakubec.

V sobotu ráno zaplní volno časový areál příznivci hasičského sportu, další program je situován na Palackého náměstí, kde mimo jiného proběhne ražení pamětních medailí a od 14 hodin rytířský turnaj.

V 11 hodin se uskuteční v kostele sv. Gotharda mše svatá, kterou celebruje litoměřický biskup Jan Baxant. Odpolední program graduje hudebními koncerty v sále bývalého kina, ve kterém se vedle jiných představí i žesťový kvintet Národního divadla Brno.