Roháč obecný, latinsky Lucanus cervus, na první pohled zaujme svou velikostí. A samci samozřejmě kusadly, s kterými může jeden exemplář měřit až 9 centimetrů. Samičky jsou menší a také jejich kusadla jsou spíše nenápadná.

„Kusadla samců nejsou určena pro lov nebo obranu, ale jako zbraň v soubojích s jinými samci, které podstupují v korunách starých stromů,“ uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve svém projektu LIFE Ze života hmyzu.

Podívejte, jaké roháče jste potkali loni:

Fotogalerie: Setkání s vzácným broukem roháčem

„Samičky po páření kladou vajíčka do trouchnivějících kmenů, dutin a kořenů starých a mohutných stromů, hlavně dubů, ale i jiných druhů listnatých stromů. Z vajíček se vylíhnou larvy, jejichž vývoj trvá až 5 let a mohou dorůst velikosti až 10 centimetrů. Larvy si zhotoví z trouchu a trusu kokon a zakuklí se,“ uvádějí odborníci.

Dospělé brouky, které svým vzhledem, velikostí i zvukem při letu vyvolávají úžas, můžeme potkávat od konce května zhruba do srpna. V České republice se tento chráněný hmyz vyskytuje především na jižní a střední Moravě a v nejteplejších částech středních, jižních a severních Čech. Výskytem je známý například zoopark v Chomutově.

Máte také nějaké pěkné fotky ze setkání s roháčem? Pošlete nám je na redakční e-mail zdenek.plachy@denik.cz, poskládáme fotogalerii. Připište kde snímek vznikl a kdo je jeho autorem.