„A to dokončení kanalizace v Milešově, kanalizace s čističkou odpadních vod v Březně a v Dobkovičkách. V Březně napojení kanalizace na Velemín, v Dobkovičkách je to samostatně," upřesnil.

Podle starosty obec nyní bude žádat o dotace na realizaci. „Našli jsme vhodné dotační tituly, i když jsou velmi komplikované. Víme, že operační program Životní prostředí má velmi složité podmínky a údajně má nejhorší čerpání. Málo se čerpá. Přitom i my jsme byli na tento program dopředu připraveni, přitom jsme získali jen jednu dotaci na poldr," konstatoval Jiří Skalický.

„Víme, že pro žádost stačí územní rozhodnutí. Proto projekty máme vypracovány pro tuto fázi. Nemá v současnosti smysl rozpracovávat projekt do další fáze, protože bychom zbytečně utráceli peníze na přípravu," vysvětlil velemínský starosta. „Opět vše přihlásíme do programu Životní prostředí, neboť naše obce jsou v CHKO."

Původně ale obec počítala s dotací z ROP Severozápad. „Jenže nyní programovací období končí a nová pravidla nejsou známa," podotkl. „Máme třináct sídel a u všech chceme, aby byla vybudována kanalizace, a tam, kde je to potřeba, postavíme i čističku odpadních vod. To je dáno územním plánem."

„ČOV může být jenom tam, kde je celoroční vodoteč. Sídla, která nemají vlastní vodoteč, budou pro místní obyvatele komplikovanější," řekl Jiří Skalický. „Budou muset dělat vlastní čističky odpadních vod. Tam, kde potoky jsou, tam již kanalizace zakončená ČOV je nebo se plánuje projektuje. Velemín, Bílý Újezd a část Milešova je napojena. Je to zhruba 80 procent obyvatel, kteří jsou napojeni na ČOV ve Velemíně."

Podle starosty Skalického se připravují individuální čističky: kanalizace a ČOV v Oparně, kanalizace a ČOV v Dobkovičkách. „A plánujeme připojení Března propojovací stokou do Velemína. Ostatní sídla musí mít vlastní domovní čističky."

Velemín ještě chystá vybudování a rekonstrukci vodovodu v Boreči a Kletečné. „Projektovali jsme dva nové vodovody. Vodovodní síť si sami spravujeme. Máme vlastní komunální podnik, což je naše specifikum. Je to zatěžující, přesto pro naše občany zásobování pitnou vodou má význam. Máme vlastní zdroje a šest samostatných vodovodů," vysvětlil místní specifika velemínský starosta.

„Zásobujeme zhruba 80 procent obyvatel. Nemáme dořešenou Kletečnou, kde je problém s vodou. V sídle Boreč je zastaralý vodovod. Musíme udělat rekonstrukci. Také se budeme hlásit o dotace," dodal Jiří Skalický.