Vstupné na seminář bylo dobrovolné a výtěžek poputuje nadaci Život dětem. Konkrétně pětiletému chlapci z Roudnicka s kombinovaným postižením. Díky ochotě všech zúčastněných se podařilo vybrat neuvěřitelných 39 360 korun.

Nadace Život dětem zaplatí malému Kamilovi potřebný rehabilitační pobyt, který stojí 30 000 korun. Zbytek peněz zůstane nadaci.