Rada města doporučila zařadit do programu též bod Odůvodnění návrhu obecně závazné vyhlášky města Štětí zakotvující zákaz heren a hracích automatů, o který požádal zastupitel za Stranu zelených Milan Rygl.

Zelení se k návrhu vrací po roce a opírají se o znění zákona o loteriích, zejména o §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50, odst. 3, zákona o loteriích. Úplný zákaz se týká zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území města Štětí. V usnesení doporučují platnost vyhlášky s přechodným ustanovením do 1. ledna 2017 a s účinností 15. dnem po dni vyhlášení.

Přípravný výbor pro vyhlášení místního referenda k vydání zákazu hazardu na území města Štětí požádal v červnu 2014 Městský úřad o povolení. Přestože radnice s tím nesouhlasila, referendum proběhlo, a to na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Obyvatelé se ve dnech 10. a 11. října, kdy současně probíhaly volby do městského zastupitelstva, mohli vyjádřit k základním otázkám vycházejícím zákona o loteriích.

„Referenda se zúčastnilo 1 341 voličů města Štětí, to je účast 19,1 procenta oprávněných voličů. Z toho hlasovalo pro zrušení hracích automatů 1 187 oprávněných osob, tedy 88,5 procenta hlasujících. Nebylo tak naplněno kvórum pro platnost místního referenda, což je minimálně 35 procent všech oprávněných voličů. Toto referendum nicméně jasně ukázalo, že významná část štětských obyvatel zákaz hazardu na celém území města podporuje," uvádí v odůvodnění Milan Rygl.

Ten se v něm pozastavuje ještě nad jedním zjištěním. Podle údajů Ministerstva financí bylo k 31. červenci 2015 na území města Štětí 6 provozoven a v každé minimálně 1 hrací automat. Podle přehledu měl činit celkový počet 59 provozovaných hracích automatů. Při návštěvě heren ve městě Štětí v pondělí 8. února 2016 však bylo v provozovnách umístěno celkem 88 herních automatů.

V regionu má obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her město Lovosice, kterou tamní zastupitelstvo schválilo 25. září 2015. Milan Rygl ve svém návrhu nejspíš vychází právě z lovosického dokumentu. Ten totiž v článku 2 Přechodné ustanovení praví: Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat až do doby stanovené povolením, nejdéle však do 1. ledna 2017.