Nyní probíhá územní řízení, občanské sdružení Nové Klapý předalo úředníkům několik námitek.

„Z celého dění kolem výstavby centra je zřejmé, že se bezohledně porušuje právo na čisté životní prostředí. Stavební úřad, který není podřízen městskému úřadu, má pravomoc v takovém případě stavbu nepovolit a nevydat stavební povolení," uvedla Aloisie Urbanová, jedna z odpůrkyň chystané stavby.

„Celé to pozadí a chování současného vedení města je nestandardní. Dřívější majitel pozemku a budoucí investor se pokoušeli získat od bývalých radních souhlas ke stavbám skladovacích hal či logistického centra. Pro odmítnutí těchto staveb mělo bývalé vedení města, ve kterém jsem byla radní, pádné argumenty," řekla Jarmila Berešová. „Všechno se ale změnilo nástupem současných radních."

Podle Urbanové jsou vinni  i ostatní zastupitelé města. „Mají chránit zákonná práva občanů na bydlení či ochranu zdraví. Neřídit se rozhodnutími vedení města."

O co ve sporu jde? Aloisie Urbanová a Jarmila Berešová, která již není zastupitelkou města, bydlí v Novém 
Klapý. Se záměrem vybudování Volvo Truck centra nesouhlasí.

„Ty kamiony tady nechceme. Navíc tu podle územního plánu ani nemají být. Potvrdil nám to loni v srpnu i Petr Vávra za zhotovitele územního plánu Lovosic, který konstatoval, že je umístění Volva nepřípustné," shrnula Urbanová. Stanovisko má Deník k dispozici.

„Ale to byl starý územní plán, nyní je platná změna," reagoval lovosický radní Jan Hrdlička z Věcí veřejných. „Sám bydlím v Novém Klapý 
a s Volvem nemám problém."

S touto interpretací ale nesouhlasí Urbanová s Berešovou. „Zastupitelé v září 2012 sice schválili formou opatření obecné povahy územní plán Lovosic, ale ta část v Novém Klapý se nezměnila. I nadále zůstává platný územní plán 
z roku 2008. Občanské sdružení odmítá výstavbu Volva, protože stavba nepatří do smíšené zóny."

„Je to spor o výklad územního plánu. Odpůrci tvrdí, že Volvo je doprava – to skutečně územní plán nepovoluje. Jenže investor tvrdí, že Volvo je služba, tedy obchod typu autosalon, který v té lokalitě být může," konstatoval současný radní Hrdlička, který má v gesci územní plán města.

„Navíc my považujeme úředníky stavebního úřadu za podjaté, neboť se všichni znají, a žádáme o rozhodnutí ve věci územního řízení jiným stavebním úřadem," dodala Urbanová s Berešovou za občanské sdružení. „Osobně s tím nemám problém a ať územ-ní řízení provádí jiný stavební úřad," uvedl Hrdlička.

Podle odpůrkyň stavby je nejasností více, a to i v případě posledního vyjádření Krajské hygienické stanice v rámci posuzování projektu a jeho vlivu na  životní  prostředí.