Ukončení stavby proběhlo až 15. července a ve čtvrtek systém betonových a mobilních zdí s valy převzalo Povodí Ohře a město.

Výstavba probíhala dva roky a náklady se vyšplhaly přes 62 milionů korun bez daně. „Finanční prostředky do protipovodňového systému vkládalo jak město, tak ministerstvo zemědělství, které spravuje druhou etapu programu Podpora prevence před povodněmi. A stavba v případě Bohušovic má význam, což červnové povodně jasně ukázaly," konstatoval mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

„Byli jsme skutečně na povodeň připraveni. Kromě mobilních zdí máme sklad a nutné zařízení pro údržbu. Vlastně vše, co potřebujeme, aby protipovodňová opatření fungovala," řekl bohušovický starosta Ivo Hynl a pokračoval. „Zeď jsme začali stavět v nejnižším místě a přesně podle toho máme mobilní stěny uloženy i v našem skladu."

Podle starosty povodeň systém prověřila, do montáže se kromě hasičů zapojili i občané, jejichž majetek byl nejvíce ohrožen. „Stavěli jsme zeď na 210 cm. Postavili jsme to celé, nic jsme nechtěli podcenit," zavzpomínal Hynl. „Zvládli jsme to za osm hodin. Žádné problémy jsme nezaznamenali, žádné průsaky."

PŘI POVODNI. Bohušovičtí v červnu postavili mobilní zdi a čekali na velkou vodu. Ta přišla. Hráz město uchránila.

Bohušovické „ohrazení" je navrženo na povodeň z roku 2002. Město tedy neřešilo problémy jako třeba Křešice, které i přes existenci zdi byly nakonec zatopeny.

„Rozhodli jsme se postavit zeď po povodni 2006, neboť jsme si uvědomili, že povodně budou častější. Nebyla to už náhoda," uvedl starosta Hynl. „Město se na akci finančně spolupodílelo, pět procent z celkových nákladů. Také jsme zaplatili přípravu."

Podle bohušovického starosty byly komplikace při výkupu pozemků. „V roce 2006 jsme začali s přípravou, v roce 2009 jsme měli územní rozhodnutí a probíhal výkup pozemků. Povodí Ohře jako investor pak dělalo stavební řízení a realizaci," vysvětlil.

Bohušovice si ještě v rámci projektu nechaly vypracovat studii, která hledala způsob řešení a trasování. „Proběhly dvě změny územního rozhodnutí," dodal Hynl. „Ubylo mobilního hrazení, je více sypané hráze. To jsme si určili sami."