O dotaci mohou žádat tělovýchovné a tělocvičné jednoty a sportovní kluby se sídlem nebo působností v Bohušovicích nad Ohří. Jednou z podmínek je také sportující mládež do 18 let, jež je součástí členské základy. Příspěvkem mohou žadatelé pokrýt jen výdaje za letošní rok.

Žádosti o podporu město přijímá od 6. do 31. března. Je možné je odevzdat na papírovém formuláři, který je k vyzvednutí na městském úřadě nebo prostřednictvím webových stránek radnice.