Město oprášilo návrh z roku 2009 na vybudování okružní křižovatky v křížení silnic III/2478 a III/2474, která se stala součástí územního plánu. „Nedávno jsme měli na radnici jednání se zástupci úřadů z oboru dopravy, na kterém bylo dohodnuto technické řešení této křižovatky. V současné době se zpracovává projekt a probíhá vyjadřovací řízení," řekl starosta města Ivo Hynl.

„Úplně nejsem z tohoto návrhu nadšený, mnoho prostoru pro okružní křižovatku tam není a velká nákladní auta tu můžou mít problém s průjezdem. Spíše bych byl pro středový ostrůvek a upravení odbočování od Brňan. Na druhou stranu chápu radnici, okružní křižovatky mají vedle zklidnění provozu a větší bezpečnost i urbanistický význam," uvedl Jan Jakub, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu v Litoměřicích.

Bohušovickým se podařilo dokončit výkup všech pozemků na trase budoucího chodníku z města do místní části Hrdly, tedy v úseku, který je velice nebezpečný jak pro chodce, tak cyklisty. Cyklostezka povede od mostu přes Ohře po levé straně silnice. Tu by uživatelé překonali v místě, kde je na protější straně první viadukt. Trasa by pokračovala za ním podél železniční tratě až do Hrdel.

„Je to neuvěřitelné, čekali jsme, že bude problém s výkupem pozemků od fyzických osob, ale nakonec jsme museli čekat celý rok na převod poslední parcely od Pozemkového fondu. Teď budeme čekat celý měsíc na podpis smlouvy a potom nás čekají další měsíce příprav. Budeme rádi, když je stihneme do konce roku, abychom mohli požádat o dotace a stavbu příští rok zahájit," ukázal starosta na jeden z problémů, který trápí města a obce.

Přímo ve městě investor postupně rekonstruuje vodovodní a kanalizační řady a při té příležitosti se za spoluúčasti města pokládají nové povrchy silnic. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce veřejného osvětlení v sídlišti.