Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou s následnou vigilií a pak při nedělním Božím hodu velikonočním si křesťané na celém světě připomínají Kristův příběh, jeho vykupitelskou oběť a vzkříšení i naději na nový život.

Miroslav Zimmer