Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa vydal odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Opatření má podle vyhlášky platit do 15. března letošního roku.

Důvodem zákazu vstupu do soutěsky je řada nebezpečných stromů, které jsou poškozené kůrovcem i větrnou kalamitou a může hrozit jejich pád. V současné době na místě navíc probíhá těžba.

Délka celého údolí je asi dva kilometry a turisté tam míří hlavně za vodopádem, který vytváří bezejmenný potok přicházející od nedaleké, dnes už zaniklé osady Starosti ležící v katastru Úštěka na Litoměřicku. Po zhruba osmimetrovém pádu přes čedičovou skálu se jeho vody následně vlévají do Bobřího potoka. Ten v údolí díky členitému terénu a množství kamenů připomíná spíše horskou bystřinu.

Přes značenou zelenou turistickou trasu Bobří soutěskou leží na několika místech popadané stromy a mostky jsou vlivem zubu času a povětrnostních podmínek ve velmi špatném stavu.
Přes kmeny. Z oblíbené Bobří soutěsky je nyní opičí dráha

Za vodopád je někdy chybně označována také asi třímetrová kaskáda na samotném Bobřím potoce, kde se voda v jednom místě divoce přelévá a podemílá skálu na levém břehu.

Bobří potok pramení asi o sedm kilometrů dál u vesničky Příbram pod Bukovou horou. Na svém toku pak dále napájí i rybníky v okolí Holan a vlévá se do Novozámeckého rybníka v Zahrádkách.