Oblast kolem Ohře je od roku 2006 chráněna jako přírodní rezervace, ale bez problémů se dá projít po červené turistické značce. V těchto dnech se stává cílem fotografů a turistů, kteří si chtějí vychutnat něžnou záplavu jarních rostlin. Právě lužní les je v Čechách pro bledule typickým ekosystémem.

Bledule jsou nápadné svou výškou až 30 centimetrů. Vyrůstají ze v zemi ukryté cibule a mají jeden, výjimečně dva květy. Bílé, až 2,5 centimetru velké květy jsou ozdobené žlutou až zelenou skvrnkou.

Sněženka podsněžník, rostlina, které nevadí ani zbytky sněhu.
Sněženky, bledule i devětsil. Na Litoměřicku kvetou první poslové jara

Bledule obsahuje prudce jedovaté látky, největší množství je obsaženo v cibuli. „Alkaloidy amarylkovitých, kam bledule patří, zajímají spíše toxikology. Lehká otrava se projevuje sliněním, těžší pak zvracením, ale otravy se vyskytují jen vzácně a nebývají smrtelné. Vzhledem k tomu, že bledule jarní je jedna z nejčasněji kvetoucích rostlin a tedy i symbolizuje konec zimy a příchod jara, byla často přesazována z volné přírody do zahrad. Zahradníci se pokoušeli vyšlechtit i jiné barevné varianty bledulí, nebyli však ve svých pokusech úspěšní,“ vysvětlil vedoucí pracoviště ekologické výchovy Správy KRNAP Michal Skalka v příspěvku věnovaném bleduli jarní.