„Pomáhala, kde mohla, hlavně v tehdejší Tělovýchovné jednotě Slavoj vedla všechny dívčí složky včetně žen jako cvičitelka. Hrála ochotnické divadlo, protože velice pěkně zpívala. Pomohla mnoha starým lidem, kteří potřebovali pomoc druhé osoby. Posléze pracovali s manželem v dobrovolné organizaci Českého svazu zahrádkářů a Blanka byla členkou i sólistkou pěveckého sboru Lovosických učitelek. Také pracovala v Českém červeném kříži a pomáhala svým nemocným vrstevnicím. Vzhledem k tomu, že ona byla a je i v současné době takové „křesadlo“, které křeše a šíří okolo sebe jiskřičky dobra a pomoci, je zářným příkladem pro mladé generace,“ nastínily důvody pro udělení Křesadla této Třebeničance Vilma Svobodová a Blanka Frelichová, které Blanku Šeflovou navrhly.

Jejímu životnímu příběhu se budeme dále věnovat.