Během tříhodinové návštěvy se Mons. Janu Baxantovi věnovalo celé vedení nemocnice. Vedle ředitele Leoše Vysoudila také náměstek pro léčebnou péči Jiří Štverák, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Lenka Kalábová a náměstek pro ekonomiku a provoz Vladimír Kestřánek.

Ředitel nemocnice litoměřickému biskupovi představil zdravotní zařízení, jeho činnost a seznámil jej s některými čísly nemocnice a s podrobnostmi jejího fungování.

Litoměřický biskup s vedením nemocnice hovořil například o oddělení lůžek dlouhodobě nemocných (LDN) a jeho srovnání s hospicovou péčí.

„Rovněž zjišťoval zkušenosti s činností nemocničních kaplanů a zájem pacientů o tuto službu církve,“ řekl ředitel Městské nemocnice v Litoměřicích Leoš Vysoudil. Ve druhé části návštěvy prošel litoměřický biskup v doprovodu vedení nemocnice některá oddělení. Nejprve si prohlédl nový počítačový tomograf a nedávno instalovaný babybox, otevřený 19. září.

Poté postupně navštívil oddělení gynekologicko – porodnické, oddělení lůžek dlouhodobě nemocných, prohlédl si operační sály, jednotku intenzivní péče a chirurgickou ambulanci. Všude se pozdravil a krátce pohovořil s lékařským personálem a s některými pacienty. V závěru návštěvy vyjádřil ředitel nemocnice Leoš Vysoudil přání, aby dnešní návštěva Mons. Jana Baxanta v litoměřické nemocnici nebyla poslední.

Hlavním posláním Městské nemocnice v Litoměřicích je poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv nejen pro litoměřický region, ale i pro širší spádovou oblast. V roce 2009 nemocnice v Litoměřicích hospodařila se ziskem 5,3 milionu korun.