Rodný domek Ignáce Arnože stále stojí, jen jeho adresa se změnila. Zatímco 1. dubna 1885, v den, kdy se malý Ignác narodil, stál na adrese Kröglitz č. p. 3, dnes se místo jmenuje U Ovčince 548. Domek nikdo nepřestěhoval, jen dějiny změnily název místa. V minulosti šlo o jednu z nejstarších středověkých osad na Děčínsku, která se ve středověku využívala k intenzivnímu chovu ovcí. To vysvětluje i dnešní název ulic.

Důležitou úlohu v Arnožově životě ale sehrál Řím. Díky výbornému prospěchu na gymnáziu v Bohosudově získal doporučení litoměřického biskupa ke studiu filozofie a teologie na Pontifico Collegio Boemo, což je kolej pro české a moravské bohoslovce v Římě, kde získal doktorát z teologie. „V létech 1011 – 1920 sloužil na farnosti v Jablonci nad Nisou,“ upřesnila jeho osudy afrikanistka Marie Imrová. 

Uhynulí racci chechtaví. Ilustrační foto
Na Litoměřicku se objevila ptačí chřipka. Ve Štětí se potvrdila u racků

Následně se přes Holandsko přesunul do jižní Afriky, kde se v lednu 1926 stal vedoucím misionářské stanice v Natalu. Dařilo se mu získávat další území, které doposud spravovali jezuité, a v roce 1937 ho v Litoměřicích čekalo velké vyznamenání – byl povolán do vlasti, aby v katedrále sv. Štěpána absolvoval rituál vysvěcení na biskupa.

„To už měl za sebou několikaletou misijní činnost v jižní Africe a litoměřickým aktem se z něj v 52 letech stal nejmladší biskup jihoafrického regionu,“ připomněla afrikanistka Imbrová, která o jeho životě aktuálně připravuje výstavu v Bulawayo v Zimbabwe.

„Když zvony oznamují osmou hodinu, vstupuje do vysoké katedrály slavnostní průvod vyššího duchovenstva, vpředu teologové, kteří budou asistovat. Mezi nimi jsou dva mariannhillští misionáři a hlavní představený této kongregace, pomocní biskupové z Prahy, Jeho Excelence Dr. Johann Remiger a Dr. Anton Eltschkner, kteří mezi sebou vedou monsignora Ignáce Arnože, následovaní diecézním biskupem Mons. Dr. Antonem Aloisem Weberem s ceremoniáři. Po příchodu k hlavnímu oltáři si biskupové obléknou liturgické oděvy, a krátce poté se biskup Dr. Anton Weber posadí před hlavní oltář. Oba pomocní biskupové vedou biskupského kandidáta před diecézního biskupa a zazní prosba aby 'uvedl zde přítomného kněze do hodnosti biskupského úřadu',“ popisovaly noviny Leitmeritzer Zeitung 31. května 1937 podrobný průběh ceremoniálu, jehož se zhostil litoměřický biskup Antonín Alois Weber.

„Planární rázová vlna urychluje hojení ran,“ říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
Nejrychlejší rehabilitace bolestí: rázová vlna. Umí hojit až desetkrát rychleji

Jihoafrické městečko, kam se novopečený biskup Arnož vrátil, zdaleka nebylo tak černošské, jak by se mohlo zdát. „Bulawayo bylo tehdy venkovské město s přibližně 12 tisíci Evropany a 18 tisíci černochy. V roce 1959 se misijní oblast diecéze Bulawayo rozrostla na 70 tisíc obyvatel a velikost dosáhla téměř velikosti Bavorska,“ píše Herbert Feustel ve studii o historii misijních nemocnic v Rhodesii, kde Arnož působil.

Jedním z hlavních cílů tamní misie bylo zřízení škol a nemocnic, neboť v kraji tehdy řádila malárie. Právě malárie však houževnatého misionáře 26. února 1950 usmrtila. Malý prvok zvítězil nad všemi modlitbami.

Malárie vítězí

Komár AnophelesKomár AnophelesZdroj: PixabayI přes obrovské částky každoročně vynaložené na boj s malarickými komáry bylo v roce 2021 nakaženo 247 milionů lidí, z nichž 619 tisíc malárii podlehlo. „Malárie je parazitární onemocnění přenášené komáry. K 90 procentům úmrtí na malárii dochází v subsaharské Africe, kde nemoc nejvíce ohrožuje děti mladší pěti let,“ upřesňuje web Lékařů bez hranic. Původně se k zabránění šíření nemoci používalo DDT úspěšně hubící komáry. To bylo z velké části světa staženo poté, co se prokázaly toxické vedlejší účinky.