„Nejen proto, že v naší diecézi působí celá řada polských kněží, ale i v jistotě, že historicky a křesťansky jsme my Češi s Poláky, bratři, bolestně se nás všech dotýká neštěstí, které postihlo celý polský národ. Vím, že v této smutné chvíli jsou všichni Poláci pozůstalými. Vyjadřuji jim upřímnou soustrast s ujištěním, že my, Češi, truchlíme s nimi.

Modlím se však, abychom všichni byli povzbuzeni Božím slovem v přesvědčení, že těm, kteří milují Boha, všechno, tedy i rány a těžká utrpení, napomáhá k dobrému. V sobotu 17. dubna v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích při mši sv. v 18.00 hodin spolu s ostatními diecezány, kněžími i Božím lidem vzpomenu na ty, kdo zahynuli, i na jejich blízké.

Vyzývám k modlitební křesťanské solidaritě za celé Polsko a na sobotní bohoslužbu upřímně každého zvu,“ sdělil Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Jana Michálková