Sami myslivci vyzkoušeli v minulých dnech realizovat opatření, která by zvěř odradila od „výletů“ přes silnice, a vyzkoušeli už první aplikaci pachového značení.

Další stovky zvířat uhynou při sklizni píce a obilovin, a to i přesto, že na sklízecí technice jsou montována plašící zařízení. Myslivci z Mysliveckého sdružení Pod Řípem, jehož honitba zasahuje do katastrů obcí Mnetěš a Vražkov, nechtějí vyčkávat, až se potřebná opatření konečně zrealizují a přikládají ruku k dílu.

„Jsme ochotni, pokud dojde k dohodě a Ředitelství dálnic a silnic nám dodá potřebný materiál, vybudovat vlastními silami chybějící několikakilometrové oplocení v pásmu, které obhospodařuje naše sdružení. Věřím, že by se k nám přidala i další sdružení, která trápí stejný problém,“ říká hospodář mysliveckého sdružení František Keltner.

Zdejší myslivci v letošním roce uplatnili jednu zajímavou aktivitu ve prospěch drobné zvěře, která je velmi jednoduchá a lze na její realizaci získat prostředky z Evropských fondů.

„Po dohodě s místním zemědělcem Vítězslavem Škodou, který je také myslivec, se nám podařilo vytvořit na pozemcích, jež obhospodařuje, dvanáct metrů široké biopásy. Na nich jsou vysety různé plodiny, počínaje směsí obilovin, pohankou, luštěninami a konče krmnou kapustou, jež drobná zvěř i srnčí spásá. Výsev a jeho složení je uplatněno tak, aby plnilo výživovou funkci v celém vegetačním období od jara do podzimu, když krmná kapusta tu vydrží i v zimě, a současně porost sloužil jako úkryt pro zvěř v době hnízdění a odchovu mláďat a také při sklizni i po jejím ukončení. Mimoto v těchto biopásech nalezne ideální životní prostředí užitečný hmyz, který býval v minulosti nedílnou součástí polí, ale díky chemizaci z nich spolu se škůdci mizí. Nám se podařilo biopás rozšířit proti doporučenému standardu ještě o pruh s jetelotravinami, které s oblibou spásají zajíci,“ vysvětluje František Keltner.

Myslivecké sdružení Pod Řípem se zemědělcem Vítězslavem Škodou vytvořila na polnostech pod Řípem biopásy o celkové ploše šest hektarů, dalšího 1,2 hektaru bylo oseto jetelotravinami, když myslivci obhospodařují už řadu let zhruba 20 zvěřních políček o rozloze kolem 30 arů.

Důležitá je dohoda

Je až s podivem, že pro zlepšení podmínek drobné zvěře stačí tak málo. Důležité je najít shodu se zemědělci, aby oželeli kus pozemků. Jejich úbytek kompenzují dotace EU, které dosud činily 400 eur na hektar.