Proto se v Budyni v posledních letech realizovala na místech se zvýšeným pohybem osob řada opatření. Týkalo se to přechodů pro chodce a míst poblíž autobusových zastávek, míst kudy chodí nebo jezdí děti do zdejší základní školy.

Letos město spolu se Státním fondem dopravní infrastruktury realizovalo výstavbu oboustranných autobusových zastávek v místní části Písty. Ty jsou vybaveny přístřešky a osvětlením a na průjezdové silnici jsou pro řidiče instalovány měřiče rychlosti.