Zřejmě si spletl lavičku s veřejným tábořištěm. Dlouho tam ale nevydržel, asi po hodině odešel na nádraží.

Lidé bez domova v Litoměřicích v zimě venku přebývat nemusí. Odpoledne mohou strávit například v denním centru farní charity, kde se mohou umýt či najíst.