„Jejím cílem je upozornit děti, rodiče, pedagogy a veřejnost na nebezpečí vážných úrazů hlavy při pádu z jízdního kola,” uvedla manažerka projektu Zdravé město Litoměřice Monika Kubešová.

Hlídky na stezce

Hlídky strážníků městské policie budou v ulicích města a na cyklostezce podél Labe kontrolovat, zda děti a mládež do 18 let nosí při jízdě na kole přilbu. „Vzorné cyklisty stejně jako v předchozích letech odměníme cyklopotřebami,” dodal velitel strážníků Ivan Králik.

Na koupališti

Již v pondělí 22. června se pak na litoměřickém koupališti uskuteční od 8 do 16 hodin preventivní akce „Ve vodě jak na souši“. Jejím hlavním cílem je seznámit zajímavou formou žáky 6. tříd základních škol s pravidly bezpečného pobytu u vody a s prevencí předcházení úrazům při vodních sportech,” poukázala na smysl Monika Kubešová.

Na pěti stanovištích si pod dohledem záchranářů vyzkoušejí na cvičné figuríně oživování člověka, prohlédnou si potápěčskou výstroj a dozví se, jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo. Mládež může zůstat po ukončení akce na koupališti za zvýhodněné vstupné ve výši 12 korun.

Kampaň pokračuje

V Litoměřicích tak pokračuje mezinárodní kampaň „Národní dny bez úrazu 2009“. Jedná se o nejrozsáhlejší akci zaměřenou na prevenci úrazů, která probíhá ve Zdravém městě Litoměřice od dubna do září.

Věnovaná je zejména dětem základních a speciálních škol. Společně se Zdravým městem Litoměřice se do ní zapojili DDM Rozmarýn, městská policie, Policie ČR, hasiči, střední pedagogická škola, 1. KŠPA, Velocity, potápěčský klub Kraken, plavecká škola, TJ Slavoj, oblastní spolek Českého červeného kříže a další.

Eva Břeňová