Benefiční koncert Bratří Ebenů, který pro hospic uspořádal Nadační fond Kalich Alexandra Vondry, vybral jen na vstupném 84 170 Kč. K této částce však navíc hospic obdržel šek na 50 000 Kč od společnosti Balkancar i šek v hodnotě 70 000 Kč od Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Dalších 300 000 Kč má hospic přislíbených od dárce, který si nepřeje být jmenován.

„Tyto peníze půjdou na vybavení nově zřizovaného mobilního hospice. Všem jsme nesmírně vděční," dodala Monika Marková. Výtěžek, který se vybral díky vstupnému, je jen o 14 tisíc nižší, než loňský. A to i přes nepřízeň počasí a skutečnost, že den před konáním akce se koncert přesunul do kulturního domu.