Při dnešní (čtvrtek) návštěvě okresu však nový ministr dopravy Petr Bendl uvedl, že most přes Labe musí být dokončen a že peníze na dostavbu se musí podařit obstarat.

„Důvodem toho, že je nedostatek peněz na dokončení mostu, je razantní pokrácení rozpočtu našeho ministerstva. Dále je to kvůli tomu, že v minulosti bylo započato s velikým množstvím staveb v rámci celé republiky a nyní na jejich dokončení nezbývají prostředky,“ vysvětloval Petr Bendl.

Současně přislíbil, že ke krácení pro tento rok již slíbených 260 milionů nedojde. Jenže jak upozornil Jiří Šulc, krajský radní pro dopravu, tato částka postačuje na financování stavebních prací přibližně do června. „Ke kompletnímu dokončení stavby bude potřeba ještě 195 milionů, ke zprovoznění mostu 160 milionů,“ vyčíslil radní.

Zástupci Ústeckého kraje, ministerstva dopravy a stavebních firem, které jsou zhotoviteli nového mostu přes Labe, budou nyní jednat o tom, jak zajistit chybějící desítky milionů.

Prostředky, jejichž poskytnutí při návštěvě staveniště u Mlékojed ministr Petr Bendl přislíbil, budou dostačující pro financování stavebních prací přibližně do června.

„V té době by mělo dojít k propojení obou břehů Labe. Pokud budou zajištěny peníze pro dokončení stavby a stavební povolení pro přeložky plynu v prostoru žernosecké křižovatky, tak by první automobil mohl po mostě přejet přibližně na začátku listopadu,“ přiblížil Milan Svoboda, ředitel stavby.

Podle stanoveného harmonogramu
Přípravné práce na pravé straně Labe mezi Litoměřicemi a Žalhosticemi pokračují podle litoměřického starosty Ladislava Chlupáče podle stanovených harmonogramů.

„Dnešní jednání je určitě posun vpřed. Věřím, že se podaří najít způsob financování a stavba bude dokončena,“ uvedl Ladislav Chlupáč.

Jak na závěr dodal radní Jiří Šulc, který stál u zahájení výstavby mostu v prosinci 2005, právě tato stavba je jednou z mála v kraji, která má plnit také funkci protipovodňové ochrany.

„Bylo by chybou, kdyby po více než třech letech došlo k přerušení stavby jen několik měsíců před dokončením, má velký význam pro celý region,“ řekl Jiří Šulc.

Závěrem své návštěvy v okrese si celá delegace ještě prohlédla stavbu dálnice D8, konkrétně staveniště mostu přes Oparenské údolí. Ten se po dokončení stane druhým největším obloukovým mostem v České republice.

„Ve financování stavby dálnice není zatím problém. Jediné zdržování v tomto případě neustále způsobují ekologičtí aktivisté,“ sdělil ministr při prohlídce staveniště.