Přesto dokážou, podobně jako sousední Dobříň, která postavila z uspořených financí unikátní mateřskou školu, realizovat investiční akce ze svého rozpočtu.

Bechlín rekonstruoval bývalé kino na kulturní dům, v závěru roku nechal revitalizovat vodní nádrž v Předoníně a dal tak základ pro pěknou odpočinkovou zónu. „Ze svého letos chceme postavit či vybavit novými prvky dětská hřiště, obě v prostorách mateřských škol v Bechlíně a Předoníně, na každé bylo v rozpočtu vyčleněno 200 tisíc korun. Rozpočet pro letošek máme vyrovnaný v částkách 13,313 milionu korun, přičemž na příjmové straně je největší suma 12,6 milionu daňových příjmů. Na straně výdajů je 3,6 milionu na provoz školy, 1,3 milionu na péči o vzhled obce a o zeleň," říká starosta Alexander Suchý.

Obec významně podporuje aktivity místních spolků, sportovní kluby obdrží 152 tisíc, oba SDH 70 tisíc, myslivecké sdružení 25 tisíc. Zájmová kulturní činnost bude podpořena 540 tisíci korun, volný čas dětí a mládeže 400 tisíci korun. Někteří občané si však myslí, že by obec mohla udělat víc než dosud, kdyby se snažila o získání dotací.

„Využívání dotací není nic nového, je to již léta běžnou součástí rozvoje měst a obcí, z nichž některé jsou mnohem menší než ta naše. A jestli někdo tvrdí něco jiného, tak neříká pravdu. V naší obci máme na vysoké úrovni společenský život. Zde se práce starostovi i zastupitelstvu skutečně daří a patří jim za to dík. Jenže stejně důležité, i když méně viditelné, je financování investičních akcí. A nic na tom nezmění ani kladné hodnocení kontrolních orgánů. Ty hodnotí hospodaření s finančními prostředky obce a ne schopnosti vedení obce tyto prostředky navyšovat. A právě v tomto směru je vaše pasivita neomluvitelná," vytkla nezájem zastupitelstvu k dotacím, v článku otištěném v prvním čísle letošních Bechlínských listů Ivona Vodičková.

Problémy s dotacemi okusil bechlínský starosta na vlastní kůži a není divu, že se na nejistou cestu nehodlá spolu s malým týmem spolupracovníků vydat.

„Jsem ve funkci páté volební období, za tu dobu jsme stačili obec zbavit úvěrů, které jsme potřebovali na výstavbu kanalizace, vodovodního řadu či plynofikaci. Od roku 2009 je Bechlín bez dluhů. Posléze jsme využili jednu dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu místních komunikací. Její využití bylo dvakrát kontrolováno zástupci poskytovatele. Přesto jsem podobně jako několik kolegů v regionu popotahován. Dotacím se úplně nebráním, využíváme krajské finance, jejichž získání nevyžaduje dokládání stohů papírů či vypsání strategického plánu rozvoje obce na deset nebo dokonce na 15 let," vysvětluje starosta.