Ovocnář Jan Čuda z Ploskovic na Litoměřicku nenechává nic náhodě a nad ránem zapaluje okolo sadů s jabloněmi balíky slámy. „Teplem z hořící slámy vytváříme umělou inverzi a tím chráníme stromy před ledovým vzduchem. Stromy by se daly ochránit i intenzivním skrápěním vodou, ale vzhledem k jejímu nedostatku to nepřichází v úvahu,“ říká Čuda.

Ostatní ovocnáři v okresu zatím čekají na předpověď počasí, zda se skutečně ochladí. V loňském roce šplhaly teploty už ke 30 stupňům. 

Ovocnář Jan Čuda z Ploskovic na Litoměřicku zapaluje okolo sadů s jabloněmi balíky slámy.

Spálené balíky slámy podél sadu.