Vedení pobočky litoměřické Naděje dostalo od Města Litoměřice výpověď z nájemní smlouvy už na konci loňského roku s tím, že prostory opustí právě do 31. 12. 2021.

„V dalších měsících jsme se intenzivně snažili najít jiné vhodné prostory, abychom mohli v provozu obou služeb pokračovat. Zvažovali jsme využití krajského zařízení i soukromých objektů. Nenašli jsme však takový objekt, který by odpovídal jak kapacitně, tak z hlediska vysokých nároků, jimž azylové domy musí dostát, a zároveň byl pro nás finančně dostupný,“ uvedla v tiskovém prohlášení Naděje.

Padlo proto rozhodnutí o snížení kapacity azylového domu s tím, že služby budou poskytovány alespoň ženám bez domova včetně noclehárny bez azylového domu pro rodiny s dětmi.

„Ve spolupráci s Odborem správy nemovitého majetku města Litoměřice jsme začátkem léta vytipovali vyhovující objekt. Bohužel před pár dny nám Město Litoměřice sdělilo, že poskytovat pobytovou službu není na daném místě možné. Proto jsme požádali město o prodloužení nájemní smlouvy v Želeticích o jeden rok, abychom zde pokračovali v provozu azylového domu a noclehárny pro ženy. Město naší žádosti nevyhovělo,“ stojí dále v prohlášení.

Všem současným klientům, kteří nyní služeb zařízení v Želetické ulici využívají, pomůže Naděje najít jiné ubytování na území Ústeckého kraje, či jinde.