S apelem na starosty, aby nezvyšovali poplatky, vystoupil na Klubu starostů měst Litoměřicka Ladislav Chlupáč. Obce přitom mohou od nového roku zvýšit poplatek za odpad až na tisíc korun za osobu.

„Pokud to jen trochu jde, nezvyšujte lidem poplatek za svoz komunálního odpadu," uvedl litoměřický starosta Chlupáč. „Roste počet domácností, které se ocitají v tíživé finanční situaci. Neměli bychom je proto dále zatěžovat, přestože náklady na svoz domovního odpadu rostou, a ubírají z rozpočtů  měst a obcí."

V současnosti se ve většině obcí platí za komunální odpad, většinou maximálně možná částka k 500 korunám za osobu. Od ledna však obce mohou účtovat až tisícikorunu.

Třeba litoměřická radnice v příštím roce zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu neplánuje. I nadále by  obyvatelé města měli platit 498 korun, tedy polovinu možné částky, která je konstantní již několik let. Avšak vydat se cestou Teplic, kde za komunální odpad obyvatelé neplatí, litoměřická radnice nechce.

Kromě toho, že lidem v roce 2013 opět vzrostou životní náklady růstem daní, různých správních poplatků či cen za energie, Litoměřice chtějí zabránit černým skládkám. Druhým aspektem pak je obava z možného snížení množství separovaného odpadu, které je přitom na Litoměřicku jedno z nejvyšších.

Dále Litoměřice chtějí podporovat separaci bioodpadu, která bude pro obce povinná. Zatím je tento způsob likvidace odpadu dobrovolný.
O bioodpadu se bavili i starostové obcí na Litoměřicku, které jsou sdruženy pod organizací SONO. Tato organizace  má za cíl společnými silami vytvořit nejefektivnější systém pro nakládání s odpady v obcích.

Na nedávném jednání Rady SONO starostové diskutovali o výhledech na rok 2013. Přednesen byl  návrh rozpočtového provizoria na příští rok či vyhodnocování kompostárny, která byla zprovozněna letos na jaře. Dále starostové diskutovali o plánované rekultivaci skládky a o dalším vývoji v oblasti skládkování v rámci přípravy novely zákona o odpadech.