„Pokud pojišťovna u nás chce zachovat jen léčebnu dlouhodobě nemocných, tak je to jasné. Bude nutné lidi propouštět. Minimálně dvě třetiny zaměstnanců ztratí zbytečně práci.  Zda se případně podaří je umístit na LDN, je otázkou," konstatoval Krajník.

Ten však takto radikální řešení vnímá jako zcela krajní. „Vždyť každému musí být jasné, že při tak masivním propouštění nebude ani na odstupné. Z čeho to máme platit? Takže nemocnice krachne a pak tu nebude ani ta LDN či poliklinika," dodal.

Podle jednatele zdravotnického zařízení, které je na Podřipsku jedním z největších zaměstnavatelů, na ztrátu práce doplatí nejvíce zdravotní sestry a další personál. „Lékaři se rozutečou, ale politici by měli vědět, že v nemocnici pracují lidé z Roudnice a okolí. Co oni budou dělat?" zeptal se Krajník.

To, že zejména sestry, sanitáři, uklízečky a další obslužný personál novou práci v regionu Roudnicka ani Litoměřicka neseženou, potvrzuje Úřad práce.

„Práce pro lékaře v nabídce je. Lékaři mají možnosti umístění v Litoměřicích, Ústí nad Labem či Praze. Se sestrami je to však mnohem horší. Objeví se pouze jedno až dvě místa, a to spíše zřídka. Je toho málo. Zdravotní sestry však mohou využít orientace na Prahu. Závisí to ale samozřejmě na jejich rodinných podmínkách," sdělila  vedoucí pobočky Úřadu práce ČR v Roudnici nad Labem Pavla Racinsky.

„Jsme malé kontaktní pracoviště a region jako takový neposkytuje příliš mnoho ekonomických možností. Nemáme velkou možnost uchazečům nabízet volná pracovní místa."

Podle Racinsky  má Úřad práce v evidenci okolo 1 400 uchazečů z Roudnicka a spádových oblastí. „Pokud se počtem propuštěných z nemocnice přiblížíme alespoň ke stovce, dopad se v míře nezaměstnanosti jistě projeví. Blíží se také zimní měsíce a s nimi konec sezónních prací. I z toho důvodu nezaměstnanost na Roudnicku vzroste," konstatovala.

Propouštění v roudnické nemocnici se děsí i starosta města Vladimír Urban. „Strojírny padly. Největším zaměstnavatelem je teď Johnson Controls, následuje masokombinát Procházka. V nemocnici by mělo být přibližně 350 zaměstnanců. Pokud dojde k omezení její činnosti, dojde i k propouštění," uvedl.

Nezaměstnanost na Roudnicku přesahuje deset procent. Tím se region řadí  mezi nejproblémovější v republice. Před několika týdny přitom masokombinát Procházka oznámil, že propuštěno bude zhruba 100 lidí.

Přitom ani v Litoměřicích není práce. „Pokud by skončila naše nemocnice, která je největším zaměstnavatelem v regionu, byl by to skutečně velký problém, možná až tragédie," přiznal člen správní rady městské nemocnice v Litoměřicích Leoš Vysoudil.