AKV přebraly městskou autobusovou dopravu v Litoměřicích na přechodné období a v mimořádném režimu od 1. února do 31. června. „Nový dopravce vyjádřil svou vstřícnost a ochotu pomoci městu překlenout toto nelehké období,“ uvítal vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jan Jakub.

Společnost TD Bus v uplynulých měsících postupně opouštěla pozice na nasmlouvaných krajských linkách, naposledy k 1. lednu také na Litoměřicku, kde ji nahradila nově vzniklá Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK). Podle ředitele TD Bus Milana Tomse souviselo dřívější opuštění teritoria přímo v Litoměřicích s krajským kolapsem pouze volně, důvodem měly být nedostatečné úspory z rozsahu, tedy výhody, které skýtá provoz ve větším měřítku.

TD Bus přichystal předčasným odchodem z města zaměstnancům jeho úřadu horké chvilky. Časové možnosti na přípravu jakéhokoli řešení byly podle litoměřické mluvčí Michaely Bubeníčkové šibeniční, zejména s přihlédnutím k celkové situaci na trhu autobusové dopravy. „S podobnými situacemi se potýkají v celé řadě jiných měst a řidičů autobusů je naprostý nedostatek,“ připomněla mluvčí.

Kapacitní a technické důvody novému dopravci zatím neumožňují zajistit provoz v takovém rozsahu, jako tomu bylo doposud. Omezen je provoz části spojů na obou linkách.

Hlavně ranní a večerní spoje

Jde o některé brzké autobusové spoje po 4. hodině ranní a takové, u nichž by bylo třeba více řidičů na jedné lince najednou. Dále pak večerní spoje po 18. hodině. „Stav se má průběžně lepšit s postupným navyšováním počtu řidičů,“ slíbil Jakub. Aktuální jízdní řády už mají viset na všech zastávkách, k dispozici mají být i u všech řidičů v autobusech a jsou také na webu města.

Plný provoz zahájí AKV od července. Počítá s nasazením nových autobusů a navýšením linek ze dvou na čtyři. Nízkopodlažní autobus bude nově zajíždět například i na Mírové náměstí.

Zatímco ve městě mimořádný režim začíná, v jeho okolí DSÚK panující omezení od pondělka 4. února částečně ruší a začíná vypravovat spoje podle platného jízdního řádu. Jde o některé spoje linky 623 ze středohořských obcí do Bohušovic nad Ohří, spoje linky 624 z Býčkovic do Litoměřic a jednoho spoje linky 627 z Liběšic do Litoměřic. „Jednání o doplnění dalších spojů nadále probíhají,“ doplnila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Platné verze jízdních řádů jsou zveřejněny na portálu Dopravy Ústeckého kraje na adrese jr.dopravauk.cz a také ve vyhledávači IDOS.