Jedná se již o třetí vlnu od začátku února, celkem už se podařilo posílit dopravní obslužnost o 34 spojů, a to pouze samostatnými silami Dopravní společnosti Ústeckého kraje ve spolupráci s odborem dopravy krajského úřadu. Od začátku příštího týdne se doplní linky 625 a 626 do plného stavu, linka 623 bude v pracovní dny kompletní až na noční spoj.

Přednostně se pozornost soustředila na spoje kolem Štětí – směr Újezd a směr Polepy. V pracovní dny se jedná o nárůst o 14 spojů. V průběhu příštího týdne se uskuteční další pracovní jednání, kde se vyhodnotí aktuální personální možnosti a případný výběr dalších linek a spojů. Předběžně jsou předjednány relace na Roudnici nad Labem.

(fm)