Díky včasnému a profesionálnímu zásahu strážníků, kteří vozidlo otevřeli, se vše naštěstí obešlo bez jakékoliv újmy na zdraví.