To vše by mohl přinést nový projekt, který byl představen místním zastupitelům. Jde o cyklogenerel, tedy síť cyklostezek a cyklotras ve městě Litoměřice a jeho okolí.

Vzniklo by 472 kilometrů různých cyklotras a cyklostezek. V samotných Litoměřicích by cyklisté mohli využívat 17 kilometrů speciálních tras. Vše by ale přišlo na 100 milionů korun.

Velkým bojovníkem za cyklistiku ve městě je litoměřický místostarosta Jaroslav Tvrdík. Jak sám říká,od té doby, co je na radnici, snaží se o prosazování cyklistiky jako alternativy automobilové dopravy. Vyslovil přání, aby se cyklistická doprava ve městě stala fenoménem a odlehčilo se tak městu plnému aut.

Cyklogenerel představil zastupitelům města Alexander Kárász, který plán zpracoval. Svou prezentaci začal tím, že cyklistika by Litoměřicím velmi ulehčila a je proto s ní do budoucna počítat jako s významnou možností dopravy.

Síť cyklotras a cyklostezek by proplétala Litoměřice a jejich okolí. Možností pro vytvoření cest pro cyklisty je v okrese mnoho, v samotných Litoměřicích by se jednalo o čtyři základní cesty.

První a asi nejvýznamnější by vedla podél Pokratického potoka. „Podél potoka by mohla vzniknout bezpečná cyklostezka až k centru města. Nová cyklokomunikace by vznikla také pod nemocnicí. Pokud by navázala na část v Trnovanech, mohla by pokračovat až do Ploskovic.

Třetí cesta by znamenala napojení na západní most a čtvrtá skýtá možnost podél kamýckého potoka dojet až do Miřejovic. Plán cyklogenerelu je tak podle Tvrdíka pro město velmi významným dokumentem. Už jen tím, že Litoměřice jsou zdravým městem, má zde cyklistika zelenou.

Místostarosta vyslovil myšlenku, že například na dvoře radnice by mohlo vzniknout parkoviště pro cyklisty. Jako nereálnou nevidí ani myšlenku, že by samotní úředníci jezdili na kolech a šli tak příkladem ostatním lidem.

Moderní doba se přizpůsobuje potřebám lidí a na oblibě získávají takzvaná elektrokola s pohonem. Podle projektu by tak neměl být problém nasednout v obleku či kostýmu na kolo a dojet čistý a suchý do práce. V současnosti zvažuje litoměřická radnice koupi 12 elektrokol pro potřeby radnice a také městské policie.

Tvrdík upřesnil, že je na zmíněný počet elektrokol zpracovaná nabídka. Místostarosta vyzdvihl další výhodu. Cena jednoho elektrokola se pohybuje kolem 15 tisíc, dvanáct kol znamená zhruba tytéž peníze, jako jeden automobil.

„Rádi bychom do budoucna zřídili také půjčovnu elektrokol v informačním centru,“ dodává Tvrdík.

Pozitiva cyklistiky ve městě vidí i Ivo Perna, vedoucí odboru dopravy litoměřické radnice.

„ Svůj význam to jistě má, je to fenomén doby. Kolo je moderní prostředek, který koresponduje s dnešní dobou. Má to však dvě nevýhody,“ zmiňuje vedoucí.

První komplikaci vidí v celkovém uspořádání města, kde jsou možnosti cyklodopravy omezené. Druhým problémem má být velká finanční náročnost projektu.